Поръчката е приета успешно и на посочения адрес е изпратено писмо с нужната информация

Приетата поръчка се активира с номера на заявка, който сте получили на вашата поща и обаждане на телефона за заявки. Тел за заявки: 0888802335